radata_analys_rubrik

Våra kraftfulla analysverktyg gör arbetet åt dig. Hitta svaren med ett enda klick!

Under mer än tjugo år har vi utvecklat produkter tillsammans med våra kunder från internationellt marknadsledande företag. Företag där marknadsanalys är en av de viktigaste förutsättningarna för fortsatt framgång.

Vi kan därför idag erbjuda ett unikt paket av dator- och webbaserade lösningar. Våra kunder får det analysverktyg som passar deras behov.

Verktygen är specialdesignade för att vara användarvänliga och pedagogiska. Du kan själv smidigt sammanställa och analysera material från dina databaser och marknadsundersökningar. Informationen är lätt att ta fram, även för den som aldrig arbetat med analysverktyg.

ESPRI och HARMONI laddar du ned på din dator. InfoCross och Vizulite är helt webbaserade.

På vårt moderbolag Infotools hemsida kan du fördjupa dig i produkternas funktioner. Ta gärna även en guidad tur med en demo av FOUR-produkterna ESPRI och HARMONI.

radata_analys_espri_bo_swedin_vardbarometernits

espri_logo2012

harmoni_logo2012

infocross_logotype
vizulite_logotype

ESPRI FOUR hanterar enskilda databaser och några av de funktioner som tillsammans gör verktyget unikt är Segmentation, Describe, Comparer och Positioner. Du kan enkelt göra detaljerade analyser, jämförelser och profileringar av utvalda målgrupper, finna nya kluster (grupper), ta reda på likheter såväl som skillnader mellan olika grupper, följa utvecklingen och se trender, illustrera produktens/varumärkets positionering på marknaden och med ett klick omvandla en tabell till en överskådlig grafisk bild och text.

Läs mer

HARMONI FOUR kan arbeta med data från flera undersökningar sam-tidigt. Du kan enkelt integrera olika slags data som t.ex. försäljnings-, reklam- och marknadsdata. Du kan producera diagram och tabeller som hämtar sina data från olika undersök-ningar, integrera dokument och rörliga bilder som t.ex. reklamfilmer i diagrammen och enkelt göra jämförelser över tid mellan olika mätningar.

Läs mer

INFOCROSS är ett webbaserat verktyg som är speciellt utvecklat för att kunna göra korstabuleringar och visa resultat på kortare tid än 1 sekund för stora mängder data, från fler än 1 miljon respondenter! Verktyget är utformat för att vara helt intuitivt och inga förkunskaper behövs för att med ett enda klick få fram ett resultat.

Läs mer

VIZULITE-produkterna tar hänsyn till hur viktig den visuella presentationen är, att våra ögon är känsliga för färg, form, mönster och rörelser. De webbaserade rapportverktygen gör datan levande och tydlig att förstå.

Läs mer