plustjanster-samarbetspartners-rubrik-storre

Våra samarbetspartners är seniora specialister och konsulter med mångårig bakgrund från ledande befattningar, från större och mindre företag och organisationer. De arbetar idag med förändringsledning på olika sätt.

Utifrån de behov som framkommer samarbetar vi med kompletterande insatser, för att nå resultat på kort och lång sikt, individuellt och på verksamhetsnivå. Vi arbetar utifrån beslut, förankring och samarbete för att säkerställa processen, förbereda genomförande och avslutningsvis följa upp.

.

 

Åsa Johler, beteendevetare som under många år arbetat inom statligt och privat näringsliv i chefs- och specialistbefattningar inom hela HR-området och även företagshälsovård. Sedan några år tillbaka driver Åsa konsultbolaget Johler Consulting med fokus på verksamhetsutveckling utifrån ledorden kundnytta, helhetssyn och hållbar tillväxt.

 

”Jag har alltid arbetat med fokus på verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringsarbete främst genom områdena strategisk kompetensförsörjning, ledningsutveckling, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö, både på organisations- och individnivå.

Att arbeta målinriktat med ett eget lärande under processen är viktigt. Oavsett om insatserna görs för individ eller grupp är de en del av ett större sammanhang. För att ge långsiktig effekt integreras de med affärs-/verksamhetsmålen, förankrat och tillsammans med ledning, chefer och medarbetare.”

 

svv-1-hejdadig-lenaLena Gennerud, kommunikatör och naturvetare med mångårig erfarenhet som chef och projektledare inom näringslivet. Sedan 2009 driver Lena konsultbolaget Hejdadig Affärsutveckling. Målet är att skapa utvecklingskraft tillsammans, både i människor och företag.

 
” Jag är inspiratören och processledaren som underlättar kommunikationen inom gruppen. Det gäller både att stärka sin hälsa och tänka nytt tillsammans. Med erfarenheter som framgångsrik ledare i lönsamma företag, till en smäll i väggen och tillbaka till arbetslivet, vet jag mycket om vad som påverkar på jobbet.

Metodiken är kopplad till upplevelsebaserat lärande. Medarbetare och chefer får själva insikter om hur de kan ta nästa steg. En kreativ gemensam start underlättar den processen. Workshops med tydliga mål och individuell uppföljning är min specialitet. Nyckelord är ansvar, samverkan och möjligheter.”