plustjanster-foreunderefter-amk-o-jatj-sidrubrik

 

 

Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet är framtagna för att hjälpa arbetsgivaren att skapa bästa möjliga förutsättningar för att konkurrera om de bästa medarbetarna och för att medarbetarna ska kunna göra sitt bästa.

I samma syfte skräddarsyr vi PLUS-tjänster för dig och din arbetsplats.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi rådgivning, mentorskap, workshops, föreläsningar och skräddarsydda konsulttjänster. Vi arbetar med såväl lednings- och arbetsgrupper som individuellt med chefer och medarbetare.

Här är ett urval av de ⓚonsulttjänster och ⓦorkshops som du och din organisation kan ta stöd av. Kontakta oss så utvärderar vi tillsammans hur vi bäst kan stödja dig och din arbetsplats.

arbetsmiljokompassen

 

 

 

jagatjobbet_logo

 

FÖRE
UNDER
EFTER

Planering och konkret, praktisk förberedelse inför en medarbetarundersökning är nyckeln till framgång. Svaren du får från en väl planerad undersökning berör och utvecklar människor personligen, vilket ger möjlighet att utveckla arbetsplatsen.

Medan undersökningen pågår kan du som chef/nyckelperson använda tiden till att ytterligare förbereda dig och din arbetsplats. Förberedda och motiverade deltagare ökar svarsfrekvensen och engagemanget i det fortsatta förbättringsarbetet.

Med resultatet i din hand, vad blir nästa steg?
Val av aktiviteter beror dels på svaren ni fått från Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet, dels på vad ni vill utveckla och för vem. Läs mer om PLUS-tjänster som är kopplade till resultatet.   
pil_bla

  Urvalsregister, frågor och tidplanering

Vi hjälper er att skapa och granska urvalsregister, formulera/utvärdera eventuella tilläggsfrågor, göra tidplanering för genomförandet av undersökningen.

Målgrupp: Nyckelpersoner som internt ansvarar för genomförandet av undersökningen

 

ⓚ   Praktisk förberedelse och planering

Vi tar tillsammans med er fram strategi och tillvägagångssätt för förankring och planerar för hur resultaten kan hanteras och integreras i verksamhetens aktiviteter.

Målgrupp: Ledning, chefer samt nyckelpersoner som internt ansvarar för genomförandet av undersökningen.

 

ⓦ   Förändringsarbete ur tre perspektiv

Vi identifierar nuvarande kultur utifrån tre perspektiv:  Strategiskt, strukturellt, mänskligt. Vilken kultur har störst möjlighet att stödja verksamhetens utveckling? Vi formulerar övergripande mål och strategier. Målet innebär förändrat beteende, varför det är viktigt att alla berörda är med i och under processen.

Målgrupp: Ledningsgrupper, chef tillsammans med sin enhet/arbetsgrupp

 

ⓚ   Bollplank/Samtalspartner

Med tidplanering, framtagen strategi och eventuellt resultat från tidigare undersökning, uppstår ofta behov av att bolla/samtala med en extern konsult – utifrån begreppet god arbetsmiljö, engagemang och ansvar.

Målgrupp: Ledningsgrupper, chefsgrupper, chefer individuellt

 

ⓦ   Aktuell forskning om arbetsmiljö

Föreläsning om aktuell forskning kopplad till arbetsmiljö och ledarskap.

Målgrupp: Ledningsgrupper, chefsgrupper 

 

ⓦ   Engagerat medarbetarskap på jobbet 

Föreläsning. Hur får och tar medarbetarna själva ansvar för det som är viktigt och kopplar detta till verksamhetens utveckling? I denna kreativa och gestaltande workshop får du insikter om att alla, inte bara chefen, har ansvar och möjligheter att bidra till positiv utveckling på jobbet.

Målgrupp: Ledningsgrupper, chef tillsammans med sin enhet/arbetsgrupp

 

   Tävling – Bästa arbetsmiljötipset

Håll frågan om arbetsmiljö levande under tiden från besvarad enkät till redovisat resultat. Genom att utlysa en tävling internt aktiverar ni medarbetarnas egna kreativitet. Ni blir mer medvetna om vad arbetsmiljö är för er, och vad ni vill göra själva för att få det ännu bättre.

Målgrupp: Samtliga chefer tillsammans med sina enheter/arbetsgrupper, som deltar i undersökningen

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-mer-gront-till-fler

 

ⓚ   Synliggör era framgångsfaktorer   

 

 plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-fran-gult-till-gront

 

ⓦ   Skapa tydlighet som stärker   

ⓦ   Öka inflytandet och ta vara på talang   

ⓦ   Hitta utmaningarna som lyfter   

 

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-fran-rott-till-gront_0

 

 

ⓚ   Från nuläge till utveckling  

ⓦ   Minska projektens sårbarhet  

ⓦ   Starkare genom delaktighet  

ⓦ   Minska stress tillsammans  

ⓦ   Samarbeta mellan avdelningar  

 

plustjanster-amk-jatj-efter-rubriker-fler-plustjanster-efter

 

 

   Strategisk kompetensförsörjning

ⓚ   Målinriktad kompetensutveckling

   Individuell ledarutveckling

ⓚ   Att genomföra förändringar

ⓚ   PROfessionell & PERsonlig utveckling