folkopinion-logga-mi

FOLKOPINION är en lokal omnibuss-undersökning som ger företag och kommuner möjlighet att enkelt och till mycket låg kostnad få vägledande SVAR – direkt från kommuninvånarna.

Två tusen invånare, 18 år och äldre, får svara på aktuella och lokala frågor som ställs av lokala organisationer.

FOLKOPINION är ett mycket tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt att nå alla medborgare, även de du endast når via pappersenkät.

 

Har du frågor som du vill ha
SVAR på? Vill du veta mer om FOLKOPINIONKontakta oss!

.

VILL DU VETA VAD FOLKET TYCKER
INNAN DU FATTAR BESLUT?


FOLKOPINION ger dig aktuell kunskap om medborgarnas åsikter och ett statistiskt tillförlitligt beslutsunderlag.

Eftersom det är en omnibusundersökning drar du tillsammans med andra lokala
aktörer nytta av samma urval och metod. Ni kan ställa egna frågor inom era respektive områden men delar på kostnaden.

Även om du endast har ett par enstaka frågor kan vi därför på ett kostnadseffektivt sätt ge dig SVAR – så att du kan fatta rätt beslut.


VILL DU PÅVERKA
DET SOM HÄNDER DÄR DU BOR?


FOLKOPINION
 handlar om aktuella och lokala frågor som berör dig och andra som bor och verkar i kommunen. Genom att svara på frågorna hjälper du de lokala myndigheterna och företagen att ta hänsyn till vad du tycker och att fatta rätt beslut när de genomför förändringar som påverkar din och dina grannars vardag.

Ta därför chansen att vara med och påverka!