arbetsmiljokompassen_loggain_laddahem_rapport_utvecklingsprojektet_knapp

 

 

 

 

 

DUBBEL FÖRANKRING I FORSKNING

 

Modellen som Arbetsmiljökompassen och själv-testet jag@jobbet bygger på, utgår från forskning om stress och de tre viktigaste faktorer som omfattande studier visar gör skillnad i den enskilde individens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön; arbetskrav, inflytande och socialt stöd.

Utvecklingsprojektet bedrev vi tillsammans med framstående forskare, för att säkerställa att verk-tyget skulle vara statistiskt tillförlitligt och väl förankrat i aktuell arbetslivsforskning och verklig-heten ute på arbetsplatserna hos våra kunder.

Professor Patrik Larsson och fil.dr Henrietta Huzell
Centrum för tjänsteforskning, Universitetet i Karlstad

Modellen och frågorna är förankrade i aktuell arbetslivsforskning

Professor och Prefekt Gebrenegus Ghilagaber
Statistiska institutionen, Stockholms Universitet
Statistiska analyser

Fil.dr Per-Anders Östling
Djupintervjuer

Läs mer om modellen, forskarna och uppbyggnaden av Arbetsmiljökompassen i rapporten från utvecklingsprojektet som i första skedet gick under namnet Personalbarometern. Om du inte redan har inloggningsuppgifter klicka HÄR!