Här kan du som är kund ladda hem
mer information om Arbetsmiljö-
kompassen och jag@jobbet


 


Låt oss veta vad du tycker!
Är informationen till hjälp för dig?
Saknar du något? Finns det något vi kan göra tydligare? Kontakta oss!

arbetsmiljokompassen_material_bild_rapport_personalbarometern

Rapport Utvecklingsprojektet

laddahem_knapp_rod_pil

Här kan du fördjupa dig i syfte, bakgrund, forskarna, modellen, analyserna, vilka som deltog i utvecklings-projektet – som gick under arbetsnamnet Personal-barometern – och hur Arbetsmiljökompassen växte fram.

.
arbetsmiljokompassen_inspelning_professor_patrik_larsson

Professor Patrik Larsson om modellen

Klicka på bilden eller HÄR för att starta videoinspelningen av professor Patrik Larsson, där han detaljerat och pedagogiskt beskriver modellen som Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet bygger på. Han visualiserar och förklarar i detalj hur modellen fungerar. Vi rekommenderar att alla chefer i din organisation får ta del av inspelningen, innan ni genomför Arbetsmiljökompassen, för att de ska få en djup förståelse för hur modellen fungerar och hur resultaten ska tolkas.

.
arbetsmiljokompassen_material_bild_broschyr_oversikt

Översiktsbroschyr

laddahem_knapp_rod_pil

En tvåsidig översikt av Arbetsmiljökompassen, att ha till hands när du snabbt vill få en bild av syfte, bakgrund och innehåll.

.
arbetsmiljokompassen_material_bild_presentation_sammanfattande

Presentation – kort

laddahem_knapp_rod_pil

En kort, sammanfattande presentation om Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet, som du kan använda för att kortfattat beskriva verktygen för andra på din arbetsplats.

.

arbetsmiljokompassen_material_bild_demorapport

 

Demorapport

laddahem_knapp_rod_pil

Du som beställare väljer, förutom vilka delar som ska ingå i undersökningen, även vilka delar som ska redovisas i rapporter för t.ex. olika organisations-nivåer. Här kan du ladda hem ett exempel på hur en standardrapport kan se ut. Rapportsystemet är webbaserat och vid ett genomförande av Arbets-miljökompassen skickar vi ut mejl till samtliga som ska ha rapporter, med unika länkar till den/de rapporter de har behörighet till. Rapporterna skapas alltid i både html- (webbanpassat) och pdf-format (utskriftsanpassat). 

.
Under omarbetning. Kontakta oss för information.

Presentation – för intern utbildning

En detaljerad presentation som vi rekommenderar att använda för att utbilda och förbereda alla chefer i din organisationen innan ni genomför Arbetsmiljö-kompassen. Det är viktigt att genomförandet är förankrat hos samtliga chefer, att alla är förberedda på hur resultatet kommer att presenteras och hur det ska tolkas. Presentationen beskriver bakgrunden till utvecklingen av verktyget, vilka som står bakom Arbetsmiljökompassen, modellen och frågorna, hur modellen fungerar, hur arbetssituationerna identifieras, hur resultaten ska tolkas, m.m.

Bubbla