HÄR KAN DU LADDA HEM INFORMATION
OM ARBETSMILJÖKOMPASSEN 

.

 

 

 

arbetsmiljokompassen_material_bild_broschyr_oversikt

Översiktsbroschyr

laddahem_knapp_rod_pil

En tvåsidig översikt av Arbetsmiljö-kompassen, att ha till hands när du snabbt vill få en övergripande bild av syfte och innehåll.

.
arbetsmiljokompassen_loggain_laddahem_knapp

Här kan du som är kund logga in för
att ladda hem mer information. Du hittar bland annat rapporten från utvecklingsprojektet och utbildnings-material som du kan använda när du förbereder din organisation inför genomförandet av Arbetsmiljö-kompassen och det fortsatta förbättringsarbetet.

arbetsmiljokompassen_material_bild_presentation_sammanfattande
Presentation – översikt

laddahem_knapp_rod_pil

En kort, sammanfattande presenta-tion om Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet, som du kan använda för att överskådligt beskriva verktygen för andra på din arbetsplats.

.
.

 

 

arbetsmiljokompassen_material_bild_demorapport

Demorapport

laddahem_knapp_rod_pil

Ett exempel på hur Arbetsmiljökom-passens rapporter kan se ut. Du väljer, förutom vilka delar som ska ingå i undersökningen, även vilka delar som ska redovisas i rapporter för olika arbetsplatser/ organisations-nivåer. Rapportsystemet är webb-baserat. När ni genomfört Arbets-miljökompassen skickar vi ut mejl till alla som ska ha rapporter, med unika länkar till den/de rapporter de har behörighet till. Rapporterna skapas alltid i både html- (webbanpassat) och pdf-format (utskriftsanpassat).

.
.