KÄNNER DU IGEN DIG
– redan bland smakproven?

 

 

jagatjobbet_logo

 

 

jagatjobbet_testa_2_veckor_20grmotsols

Med jag@jobbet får du direkt återkoppling på hur du tycks uppleva din arbetssituation. Du får även tips och stöd för att själv förbättra den eller se till att den fortsätter att vara bra.  

 Läs mer

 

arbetsmiljokompassen_gubbe_gron

Det är stressigt och kraven är höga. Men eftersom du har stora möjligheter att påverka ditt arbete och dessutom ett starkt socialt stöd från alla på arbets-platsen, har du en buffert mot skadlig stress. Du känner stor arbetstill-fredsställelse i att klara av alla utmaningar som kommer din väg…

arbetsmiljokompassen_gubbe_gul_bright

Just nu känns kraven inte alltför tunga. Du har stort inflytande över ditt arbete och ett starkt stöd från både chef och arbetskamrater. Du har full kontroll över ditt arbete och din situation. Så länge arbetet fortsätter att vara omväxlande och du får nya utmaningar trivs du riktigt bra…

arbetsmiljokompassen_gubbe_gulgron

Kraven känns inte alls tunga. Tvärtom kan det kännas som om det börjar bli enformigt. Eftersom du inte heller kan påverka din arbetssituation och saknar socialt stöd från din chef och dina arbetskamrater, är det risk att du blir uppgiven och helt slutar ta egna initiativ…

arbetsmiljokompassen_gubbe_rod

Det är mycket stressigt och du känner dig tyngd av alla krav. Du har små möjligheter att påverka ditt arbete. Stödet från dina arbetskamrater och din chef är litet, eller obefintligt. Det innebär att du inte har någon buffert alls för att kunna hantera stress. I längden är denna arbetssituation ohållbar…