arbetsmiljokompassen_rubrik_segoe

Är den bästa åtgärden mot stress på arbetsplatsen alltid att minska kraven? Hur går det ihop med ökande krav på produktivitet och effektivitet? Och mår medarbetarna alltid bättre av lägre krav?

arbetsmiljkompassen_cmyk_0Arbetsmiljökompassen ger en tydlig bild av läget och identifierar vad och hur du kan göra för att bäst ta tillvara på den viktigaste resursen, personalen. Vårt svenskutvecklade verktyg mäter psyko-
social arbetsmiljö baserat på vad aktuell forskning vet gör skillnad.

Du får överskådliga bilder, jämförande diagram, beskrivande texter och samman-fattande index. Arbetssituationer, ledarskapets styrkor och svagheter och hållbart medarbetarengagemang är i fokus. Du ser snabbt likheter och skillnader mellan arbetsplatser inom din organisation, liknande verksamheter i andra kommuner, mellan olika yrkesgrupper, jämlikhetsfaktorer och utvecklingen över tid.

jagatjobbet_logoger dig direkt återkoppling på din arbetssituation. Självtestet är utformat som stöd för att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och underlätta kommunikationen mellan chef och medarbetare. Du som är chef kan också snabbt och enkelt, när som helst, stämma av nuläget för din organisation.

Båda verktygen innehåller konkreta förslag och stöd för det fortsatta förbätt-ringsarbetet. Arbetsmiljökompassen och jag@jobbet stödjer ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

arbetsmiljokompassen_citat_asa_johler

arbetsmiljokompassen_merom_arbetsmiljokompassen_knapp

arbetsmiljokompassen_merom_jagatjobbet_knapp

arbetsmiljokompassen_mer_om_forankringen_i_forskning_knapp

arbetsmiljokompassen_informationsmaterial_laddahem_knapp

arbetsmiljokompassen_plustjanster_knapp.

testa_dig_jagatjobbet_mi

arbetsmiljokompassen_testa_dig_sjalv

5 minuter! Det är allt du behöver för att svara på webbfrågorna och få återkoppling på din arbetssituation. Se exempel HÄR!

Du får också tips och stöd för att iden-tifiera och åtgärda saker som du vill förbättra – eller se till att de fortsätter att vara bra.

jagatjobbet_testa_2_veckor_20grmedsols

Just nu kan du och dina medarbe-tare testa jag@jobbet så ofta ni vill under 2 veckor, för 249 kr.

arbetsmiljokompassen_jagatjobbet_storre_logga_in
arbetsmiljokompassen_jagatjobbet_pil_bestall_